Kraj

Wydawcy spotkali się z wiceprzewodniczącą KE

W rozmowach z Margrethe Vestager poruszyli temat regulacji dotyczących ograniczenia wpływu platform dominujących, jak Google, na rozpowszechnianie treści.

24 lutego 2020 r. delegacja przedstawicieli wysokiego szczebla reprezentujących sektor prasowy, członków EMMA (European Magazine Media Association) i ENPA (European Newspaper Publishers Association) spotkała się z wiceprzewodniczącą M. Vestager i jej zespołem, by omówić obecne i przyszłe priorytety branży prasowej i wydawniczej. W spotkaniu z wiceprzewodniczącą KE uczestniczyli także przedstawiciele polskiej Izby Wydawców Prasy. Przedstawiciele prasy wyrazili między innymi swoje poparcie dla zadeklarowanego przez Komisję celu, jakim jest utrzymanie przewodniej roli Europy w dziedzinie technologii cyfrowych tam, gdzie prowadzi, i nadrobienie zaległości tam, gdzie pozostaje w tyle.

– Cieszymy się, że wiceprzewodnicząca Vestager, dzięki historycznym już przypadkom Google Shopping i Google Android, ustanowiła podstawy do rozważenia konkretnych regulacji dotyczących dominujących “megaplatform” w tej kadencji. Tylko szczególna regulacja, która uwzględniałaby zachowanie dominujących “megaplatform”, może zapewnić właściwe warunki dla rozwoju sektora prasowego i służyć jego celowi jako czwartemu filarowi europejskiej demokracji – powiedział w imieniu EMMA i ENPA Carlo Perrone, prezes ENPA.

Wydawcy uważają, że coraz częściej platformy dominujące na rynku decydują o tym, czy, gdzie i jaki dostęp obywatele mają do oferty dziennikarskiej i redakcyjnej. Platformy te decydują o tym, czy i w jaki sposób wybrane media lub treści są dostępne. Pełnią one funkcję strażników informacji istotnych dla rozwoju konkurencyjnych modeli biznesowych.

 –  Uważamy, że jedynym skutecznym rozwiązaniem problemu braku równowagi na rynku może być asymetryczna regulacja sektorowa ex-ante, mająca na celu opanowanie zachowań platform dominujących na rynku – mówił Xavier Bouckaert, prezes EMMA, tłumacząc, że regulacja taka powinna w szczególności wiązać się z obowiązkiem udzielania przez platformy dominujące na rynku, wszelkim legalnym publikacjom i usługom, niedyskryminacyjnego dostępu do ich usług oraz być powiązana z zakazem stosowania niepotrzebnych utrudnień.