Kraj

Wyjaśnienie

W nawiązaniu do informacji w DS "MMP" z 12 maja br. na temat przetargu na agencję dla nowego kanału TVN...

W nawiązaniu do informacji w DS “MMP” z 12 maja br. na temat przetargu na agencję dla nowego kanału TVN dla kobiet agencja PZL przysłała informację, że sama zrezygnowała z udziału w tym przetargu, a stosowne pismo z datą 31 marca br. wysłał do TVN dyrektor client service PZL Krzysztof Dzierżek.