Kraj

Wyjaśnienie: Przetarg magazynu "Olivia"

W nawiązaniu do informacji w DS "MMP" z 05.09. zatytułowanej "Upstairs Young & Rubicam przygotuje kampanię relamową "Olivii"" Axel Springer...

W nawiązaniu do informacji w DS “MMP” z 05.09. zatytułowanej “Upstairs Young & Rubicam przygotuje kampanię relamową “Olivii”” Axel Springer Polska nadesłał informację, iż agencja PZL finalnie nie wzięła udziału w przetargu.