Kraj

Media

Wyniki słuchalności radia w ostatnim kwartale 2021 r.

RMF FM, czołowa stacja ogólnopolska, ma wynik nieznacznie słabszy niż w trzecim kwartale ub. r., ale lepszy niż rok wcześniej.

Według badania Radio Track, czołowa radiostacja ogólnopolska RMF FM miała w okresie październik-grudzień 2021 r. słuchalność na poziomie 29,8%, co jest wynikiem gorszym niż w trzecim kwartale ub. r. (30,3%), ale lepszym niż w analogicznym okresie rok wcześniej (29,2%).

Radio Zet, drugie wśród stacji ogólnopolskich, również straciło w ostatnim kwartale ub. r. w porównaniu z wcześniejszym okresem (spadek z 14,4% do 13,4%), ale uzyskało lepszy wynik w ujęciu r/d/r (13,4% wobec 12,2%). Program I Polskiego Radia z wynikiem za miniony kwartał 4,3% stracił zarówno w porównaniu z wcześniejszym kwartałem (4,8%), jak i poprzednim rokiem (5,0%).

Wśród sieci lider, czyli Radio Eska, miał także gorszy wynik w porównaniu z poprzednim kwartałem (7,6% wobec 8,2%), ale minimalnie lepszy niż rok wcześniej (7,4%). Drugie tym zestawieniu Audytorium 17 (sieć rozgłośni regionalnych Polskiego Radia) poprawiło wynik zarówno wobec poprzedniego kwartału (wzrost do 5,1% z 4,1%), jak i ub. r. (4,9%). Trzecia na liście stacja RMF Maxxx z wynikiem 3,6% notuje spadek w obu ujęciach (4,2% w trzecim kwartale ub. r., 3,8% rok wcześniej). 

Badanie Radio Track jest realizowane przez Kantar Polska na zlecenie Komitetu Badań Radiowych. Składa się z badania CATI (wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo) oraz badanie dzienniczkowego