Kraj

Media

Zgoda SOKiK na przejęcie przez Agorę kontroli nad Eurozetem

Wyrok nie jest prawomocny. Prezes UOKiK zapowiedział złożenie apelacji od wyroku.

Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłosił wyrok zmieniający w całości decyzję prezesa UOKiK z 7 stycznia 2021 r. zakazującą przejęcia przez Agorę kontroli nad Eurozet sp. z o.o. Sąd wyraził bezwarunkową zgodę na przejęcie Eurozet sp. z o.o. przez Agorę. To precedensowy wyrok SOKiK. Po raz pierwszy w historii sąd uwzględnił odwołanie przedsiębiorcy i zmienił całkowicie decyzję prezesa UOKIK w taki sposób, że decyzja prezesa UOKIK zakazująca koncentracji po zmianie wyraża na nią zgodę. Wyrok nie jest prawomocny. 

– Dzisiejszy wyrok to kompromitacja działań prezesa UOKiK. W ustnym uzasadnieniu do wyroku sędzia wskazał, że decyzja prezesa UOKiK była wewnętrznie sprzeczna, oparta na wielopiętrowej spekulacji i pomijała kluczowe dowody w sprawie. Naszym zdaniem ten wyrok potwierdza, że zakaz zakupu Eurozetu przez Agorę był decyzją polityczną, wymierzoną w naszą firmę i wpisującą się w działania partii rządzącej, która na różne sposoby stara się utrudnić lub ograniczyć działalność wolnych mediów w Polsce. Ta sprawa, zakończona wydaniem przełomowego wyroku, przywraca wiarę przedsiębiorcom w możliwość uczciwego konkurowania na rynku – mówi Bartosz Hojka, prezes zarządu Agory SA.

W lutym 2019 r. Agora nabyła 40% udziałów w spółce Eurozet. W październiku 2019 r. złożyła do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgłoszenie dotyczące zamiaru koncentracji polegającej na przejęciu kontroli nad Eurozetem poprzez zakup pozostałych 60% udziałów tej spółki od większościowego inwestora SFS Ventures.  

Postępowanie w tej sprawie toczyło się prawie półtora roku i było jednym z najdłuższych w historii UOKiK. W styczniu 2021 r. prezes Tomasz Chróstny zakazał Agorze przejęcia Eurozetu. Agora w swoim oświadczeniu napisała, że swoją decyzję prezes UOKiK oparł na przypuszczeniach i abstrakcyjnych hipotezach, a nie na dowodach wskazujących na realia rynku radiowego i mechanizmy ekonomiczne, które na nim zachodzą. “W opinii ekspertów od rynku mediów, jak i ekspertów od ekonomiki koncentracji argumenty prezesa UOKiK były oderwane od sytuacji rynkowej, a zakaz koncentracji wydany został sprzecznie z prawem” – czytamy w oświadczeniu Agory. Był to pierwszy zakaz wydany przez UOKiK w ciągu dziewięciu lat.  

8 lutego 2021 r. Agora złożyła odwołanie od decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wnioskując do SOKiK o zmianę decyzji prezesa UOKiK i wydanie zgody na połączenie Agory i Eurozetu.  

Prezes UOKiK zapowiedział złożenie apelacji od wyroku.