Kraj

Media

Zysk netto Grupy Kino Polska w I kwartale wzrósł o 6% rdr., do 13,5 mln zł

Wpływy z reklam wzrosły o 1% rdr., a ich udział w przychodach ogółem stanowił 34%.

W I kwartale 2023 r. Grupa Kino Polska odnotowała przychody na poziomie 70,7 mln zł (+6,5% rdr.), przy wzroście wpływów zarówno z emisji, jak i z reklam. Zysk netto grupy w I kwartale br. wyniósł 13,5 mln zł (+6,0% rdr.), a wynik EBITDA 31,4 mln zł (+4,3% rdr.). Rentowność netto grupy wyniosła 19,0%, podobnie jak rok wcześniej. Na koniec I kw. 2023 r. grupa dysponowała nadwyżką finansową w wysokości 26,0 mln zł. Przychody z emisji zwiększyły się o 9,3% rdr. i stanowiły 54,5% całkowitej sprzedaży. Wpływy z reklam wzrosły o 1% rdr., a ich udział w przychodach ogółem stanowił 34%. Przychody na rynkach międzynarodowych wyniosły 23,4 mln zł (+1,8% rdr.) i stanowiły 33,1% całkowitych przychodów grupy. Marża EBITDA wyniosła 44,4%, wobec 45,4% rok wcześniej.

– W I kwartale br. odnotowaliśmy wzrosty wszystkich kluczowych wskaźników finansowych. Zwiększyliśmy przychody zarówno z emisji, jak i z reklamy, pomimo niepewnej sytuacji na rynku. Intensywnie rozwijał się kanał Zoom TV, który dzięki doborowi odpowiednich treści – nowych premierowych propozycji oraz własnych produkcji – zwiększył swoją oglądalność o ponad 20% rdr. To przełożyło się na wzrost przychodów z tego segmentu. Sprzedaż reklam rozwijamy także na rynkach międzynarodowych. Oferujemy czas reklamowy na kanałach marki FilmBox w Czechach. Odnotowaliśmy wzrost przychodów z tej działalności o 40% rdr. – informuje Katarzyna Woźnicka, członkini zarządu Grupy Kino Polska, CFO Kino Polska TV SA oraz SPI International B.V.
Największe przychody w I kw. 2023 r. odnotował (łącznie z emisji i reklamy) segment kanały filmowe marki FilmBox i kanały tematyczne, który wygenerował w Polsce i na rynkach międzynarodowych przychody w wysokości 39,7 mln zł (+13,1% rdr.). Wyższe wpływy z emisji to efekt wzrostu przychodów na rynkach takich jak Polska, Bułgaria, Węgry oraz kraje Półwyspu Bałkańskiego. Z kolei dynamiczny przyrost przychodów z reklamy jest skutkiem wzrostu na rynkach polskim i czeskim.

Kanał Zoom TV powiększył przychody o ponad 28% rdr. wobec poprzedniego roku, osiągając sprzedaż reklam na poziomie 5,6 mln zł za sprawą rosnącej oglądalności, będącej efektem atrakcyjnej oferty programowej. Wyraźny wzrost odnotowano w segmencie produkcja kanałów telewizyjnych. Wygenerował on w I kw. 2023 r. przychody w wysokości 1,7 mln zł, tj. niemal tyle, ile w całym 2022 r.

Stopklatka w I kw. 2023 r. zanotowała spadek przychodów w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, co jest częściowo efektem ubiegłorocznych zmian regulacyjnych. Segment ten osiągnął 9,8 mln zł sprzedaży z reklam, tj. mniej o 9,7% rdr. Sprzedaż niższą o 18% rdr. odnotowano także w przypadku segmentu kanały marki Kino Polska.
Sprzedaż praw licencyjnych przyniosła 5,6 mln zł, tj. mniej o 16,5% rdr. Wynika to z faktu, że treści nabywane przez grupę w tym okresie wzmacniały główne ramówki kanałów własnych tego nadawcy, przyczyniając się do wzrostów przychodów z emisji jak i reklamy. Licencje w mniejszym niż rok wcześniej zakresie trafiały natomiast do podmiotów zewnętrznych.